"Læsøreservatet"

This island has since 1992 been a protected conservation area for the original Apis mellifera mellifera.

 
This area is what the Danish guverment think is good enough for the 'Brune bier' on Læsø.

Det var med en känsla av tomhet inombords vi körde ner till SICAMM-konferensen
på Läsö den  10-12 september 2004.
Josef Stark, vår vän, lärare och ivrige förespråkare av samarbete och samförstånd var inte med.

Ända sen förra SICAMM-konferensen i Polen 2002 fram till sin för oss mycket oväntade död
den 1 mars 2004 arbetade han med att förbereda konferensen på Læsø.
Som de flesta vet, fanns på den isolerade ön Læsø en bevarad population av det mörka nordiska biet på Læsø.
Fanns är tyvärr nästan rätt ord. Trots att alla månade om att bevara Læsø som reservat för
Apis mellifera mellifera, det mörka bi som är det ursprungliga biet för norra delen av
Europa, norra Frankrike, norra Tyskland, England, Irland Danmark,
Norge såväl som Sverige, införde en biodlare gula bin till Læsø.

Den dåvarande danska riksdagen beslöt till slut att Læsø skulle vara ett reservat för Apis m m.

Biodlaren med gula bin överklagade och överklagade till slut ända till EU att han hade rätt att hålla
vilka bin han ville på Læsø och att beslutet att Læsø är ett reservat för Apis m m är ett handelshinder.
 

EU konstaterade att så inte är fallet och att danska myndigheter hade befogenhet att besluta i frågan.

 Gulbiodlaren struntade i besluten och framhärdade.

Sen kom senaste valet i Danmark och den nya regeringen ansåg i princip att det struntade dom helt i.
Om ’de brune bier’ kan konkurrera på egen hand, OK, då fick dom plats och utrymme. Om inte, tja vaddå?

Och i nåder tilldelades litet hörn av Læsø till ’renparningsområde’ på Læsø.

Klicka på bilden: Parningsstationen vid ordet "bee" långt till höger på bilden.

 Men inte ens detta lilla hörn respekterades av ’gulbiodlare’.
500 meter från parningsstationen för ’de brune bier’ placerades en bigård med gula bin.
Och ägaren vägrade flytta den, trots överenskommelse mellan de olika grupperna av biodlare.
Är det inte en god idé att skicka ett meddelande till: 

Fødevareminister.
adressen er fvm@fvm.dk
 
i Damnarks regering med protest mot behandlingen av Læsø-bin.


 Till Fødevareminister  i Damnarks regering med protest mot behandlingen av Læsø-bin.

Mailadress:  fvm@fvm.dk

 "Jag protesterar mot det sätt som Danmarks regering behandlad frågan om de brune bier som trots stöd av EU trängs undan till ett litet ödsligt hörn av Læsø. I praktiken är den ursprungliga unika birasen på Læsø på detta sätt dödsdömd som självständig resurs. Danmark har i praktiken enligt internationella avtal och även undertecknat avtal om bevarande av ursprungliga raser på Rio konferensen 1992. " 

 Ditt namn och adress.


Ta också del av ”Resolution from the SICAMM conference on Læsø the 11.-13. September 2004.”

 Bosse Malmgren, en inte vidare duktig biodlare.


 
   
     Webbgubbe: Bosse Malmgren    Åter till Blomsidan